Artikelen door Cocky Bouwens

Lokaal+ maakt weer deel uit van de coalitie!

Lokaal+ neemt deel aan de formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Geertruidenberg. Op initiatief van Keerpunt’74 is gewerkt aan een concept raadsprogramma met daarin de doelstellingen voor de komende 4 tot 8 jaar. In dit programma, waaraan alle partijen een bijdrage kunnen leveren, zijn geen gedetailleerde afspraken vastgelegd, zoals in het verleden het […]

LOKAAL+ gaat positief verder

Lokaal+ is bij de verkiezingen als 2e grootste partij uit de bus gekomen. Dat was een verlies van twee zetels. Wij feliciteren Keerpunt 74 en het CDA met hun winst. Keerpunt74 neemt nu het voortouw om te komen tot een coalitie. Wij willen als partij een positieve bijdrage blijven leveren aan de Geertruidenbergse politiek, waarbij […]

Enkele punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken. Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s. Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken. In de komende periode zijn die hoofdpunten ons doel om te bereiken in een coalitie. In die coalitie zullen we een transparant, betrouwbaar en eerlijk beleid afspreken. De punten […]

Belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken! Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s. Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken. Lokaal+wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren. Elke kern behoudt daarbij zijn eigen lokale identiteit. Bij het gemeentelijk […]

Uitbreiding capaciteit voor handhaving & openbare orde

In de extra raadsvergadering van maandag 5 februari is uitbreiding van de capaciteit voor handhaving en openbare orde ter sprake gekomen. Hierbij werd door onze burgemeester voorgesteld om het aantal ambtenaren die op dit gebied werken uit te breiden. LOKAAL+ heeft duidelijk aangegeven dat zij hier vierkant achter staan. Er is sprake van een uitbreiding […]

Weer een kleine stap in de richting van een duurzame wereld.

Lokaal+ in de raad In de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2018 staat de oprichting van een “stimuleringslening duurzaamheid voor sportaccommodaties “ op de agenda. Mede door de inspanningen van onze fractievoorzitter Jan van Brummelen heeft het college dit raadsvoorstel nu ingebracht en niet pas na de aanstaande verkiezingen. Het belangrijkste dat in dit raadsvoorstel […]

Kieslijst Lokaal+, Mike Hofkens is onze lijsttrekker …

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari jl. is de kandidatenlijst Lokaal+ voor de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het betreft hier de eerste acht plaatsen op de lijst. In navolging op eerdere berichten hebben de leden er voor gekozen bij de bepaling van de lijsttrekker te gaan voor een combinatie van verjonging en […]