Belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken!

Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s.
Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken.

Lokaal+wil als dé lokale partij, samen met onze inwoners, een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren. Elke kern behoudt daarbij zijn eigen lokale identiteit. Bij het gemeentelijk beleid staat altijd een realistische en gezonde financiële basis voorop, waarbij we ervan uitgaan dat we de inwoners zo weinig mogelijk belasten. Wij dragen de toekomstvisie “GKRACHT2025”, die we samen met onze inwoners hebben opgesteld, verder uit.

Lokaal+ is er voorstander van dat we in principe verder gaan als zelfstandige gemeente en werken, daar waar nuttig en nodig, samen met andere gemeenten. We zijn echter niet blind voor een mogelijke gemeentelijke herindeling en houden daar met het zoeken naar samenwerking rekening mee. Zo houden we de regie, voor zover mogelijk, in eigen hand.

Lokaal+ denkt in kansen. Wij willen dat de gemeente niet ‘NEEdenkt’ maar ‘MEEdenkt’ met onze inwoners en ondernemers.
We komen met oplossingen of alternatieven. Bij het ontwikkelen van beleid zullen we zoveel mogelijk onze inwoners en ondernemers er vooraf bij betrekken. Dit kan gebeuren via onze moderne media. Daarnaast willen we ook burgerpanels instellen.
Op die manier brengen we mensen meer bij elkaar en zorgen voor meer eenheid.

Voor Lokaal+telt iedereen.
Daarom willen we dat het niveau van de voorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugdzorg en participatie minimaal op dezelfde hoogte blijft en daar waar nodig verbeterd wordt. Wij zijn voorstander van het verhogen van de gemeentelijke bijstandsnorm naar 130%, voor mensen die geen reëel perspectief hebben op de arbeidsmarkt. In andere gevallen moet maximaal worden ingezet op het begeleiden naar werk en het meedoen in de samenleving. De website van de gemeente wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Wij zien kansen de website te verbeteren zodat bezoekers gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Lokaal+ wil dat de gemeente meer de regie bij de begeleiding van zorgvragers oppakt, waarbij er een vaste contactpersoon toegewezen wordt. Daar kun je altijd met je vragen terecht en die kan je desgewenst van begin tot het eind begeleiden.

Omdat onze gemeente vergrijst stimuleert Lokaal+ activiteiten voor onze ouderen waardoor ze onder andere in beweging blijven (buurtsportcoach). Door onze ouderen actief te benaderen verminderen we de vereenzaming. Wij zijn voorstander van het op regelmatige basis doen van vrijwilligerswerk door gemeenteraadsleden en wethouders zoals dat door ons in de vorige periode is ingebracht.

Lokaal+ wil aandacht voor het welzijn van de jongeren. Wij vinden dat zij in de eigen gemeente voldoende mogelijkheden moeten hebben waar ze veilig en plezierig uit kunnen gaan. Wij steunen in beginsel activiteiten die voor deze jongeren worden georganiseerd. Daarnaast willen we meer aandacht voor de gezondheid van onze jongeren. Met name is het van belang voor de gezondheid van jongeren dat overgewicht tegengegaan wordt. Sjors sportief en Sjors creatief zijn daarbij prima aanzetten die behouden moeten blijven.

Wilt u meer weten over LOKAAL+

Namens LOKAAL+, Mike Hofkens, lijsttrekker.