Lokaal+ in de raad

In de raadsvergadering van donderdag 21 december zijn een aantal belangrijke zaken besproken.

Met name de toekomst van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk en de problemen in Raamsdonk met het sluipverkeer stonden ter discussie. Voor Raamsdonk dus allebei onderwerpen die voor de leefbaarheid van Raamsdonk cruciaal zijn.

Met betrekking tot het OMC stond de businesscase op het programma. Deze businesscase was gevraagd door de raad om te bekijken hoe het OMC gered zou kunnen worden en hoe de verenigingen in het OMC ondergebracht zou kunnen worden. Wethouder Van den Kieboom kwam met een oplossing voor het totale gebouw waarbij alle verenigingen een plaats zouden krijgen.

Ook zouden er dan woningen in gesitueerd worden om de exploitatie van de noodzakelijke verbouwing en onderhoud te kunnen bekostigen. Er moest dan wel heel veel worden gedaan aan de isolatie binnen het gebouw. Lokaal+ was ervan overtuigd dat dit niet realistisch was. Er zou altijd geluidsoverlast van de muziekverenigingen zijn t.o.v. de woningen.

Daarom werd door de coalitie voorgesteld om geen woningen in het OMC te situeren maar alle ruimte voor de verenigingen te reserveren. Wel waren mogelijkheden voor horeca en eventueel bedrijfsruimten bespreekbaar omdat die overdag geen overlast van het geluid hebben.

Lokaal+ is van mening dat dit inderdaad een negatief effect heeft op de exploitatie maar vindt ook dat de gemeenschap van Raamsdonk het verdient om hierin ondersteund te worden. Jarenlang heeft het OMC zelf de broek opgehouden en heeft de gemeente nooit een cent bij hoeven te lappen. Omdat dit nu wel noodzakelijk is vindt Lokaal+ het niet meer dan billijk dat de gemeente dit nu wel gaat doen.

Ook met betrekking tot de problemen van het sluipverkeer was Lokaal+ heel duidelijk. De problemen van Raamsdonk en Waspik mogen niet verschoven worden naar Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Dus de parallelweg door de polder moest wat ons betreft van tafel.

Het probleem moet worden aangepakt bij de kern en dat is het verdwijnen van afrit 34. Samen met meerdere partijen hebben we een amendement ingediend om de parallelwegconstructie niet verder te onderzoeken maar wel de aandacht te richten op de verplaatsing van afrit 34 naar een plaats recht onder de rotonde bij de kloosterhoeve en bovendien de boog van de A59 naar de A27 richting Utrecht omhoog te brengen. Wethouder Van Oort was hier niet blij mee maar gaf aan dat hij zich hiervoor gaat inzetten en ook de 30 km-variant in Raamsdonk bij de provincie te promoten.

De fractie van Lokaal+

Jan van Brummelen, Wim Quirijnen. Hans de Bont, Frans Eijkhout, Lucie Vermeulen en Jan Slenders.