Uitbreiding capaciteit voor handhaving & openbare orde

In de extra raadsvergadering van maandag 5 februari is uitbreiding van de capaciteit voor handhaving en openbare orde ter sprake gekomen.
Hierbij werd door onze burgemeester voorgesteld om het aantal ambtenaren die op dit gebied werken uit te breiden.
LOKAAL+ heeft duidelijk aangegeven dat zij hier vierkant achter staan. Er is sprake van een uitbreiding in vaste dienst maar ook uitbreiding in tijdelijke dienst. Dit laatste om de opgelopen achterstanden weg te werken. Bovendien was er op dit moment onvoldoende geld aanwezig om meer ambtenaren in vaste dienst te nemen. LOKAAL+ begrijpt dat voor dit moment, maar heeft aangedrongen om bij de begroting van 2019 zoveel mogelijk de tijdelijk dienstverbanden om te zetten in vaste.

In tegenstelling tot GroenLinks en PvdA die vonden dat er erg veel geld opgehoest moest worden. Zij vroegen de burgemeester of het niet wat minder kon door prioriteiten te stellen en sommige zaken maar even niet op te pakken.

Wij vinden als LOKAAL+ dat helemaal niets. Dat gaat tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.
Wij vinden dat alle overtredingen op welk gebied dan ook aangepakt moeten worden.
Het kan niet zo zijn dat de een wel bestraft wordt en de ander niet.

Wij willen in de toekomst investeren in een veilige en rechtvaardige samenleving