Weer een kleine stap in de richting van een duurzame wereld.

Lokaal+ in de raad

In de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2018 staat de oprichting van een “stimuleringslening duurzaamheid voor sportaccommodaties “ op de agenda. Mede door de inspanningen van onze fractievoorzitter Jan van Brummelen heeft het college dit raadsvoorstel nu ingebracht en niet pas na de aanstaande verkiezingen.

Het belangrijkste dat in dit raadsvoorstel wordt geregeld, is de realisatie van een verordening die het mogelijk maakt dat de verenigingen een laagrentende lening kunnen afsluiten bij de gemeente om hun accommodaties duurzamer te maken. Voorlopig geldt dat alleen de aanleg van ledverlichting mogelijk wordt gemaakt. Indien er in de toekomst ruimte in het fonds ontstaat door de aflossingen die gedaan worden, kunnen ook andere duurzaamheidsinvesteringen worden gefinancierd.
Deze lening geldt als aanvulling op andere subsidies die de verenigingen kunnen krijgen.

De gemeente stelt hiervoor een bedrag van € 300.000 ter beschikking via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Het SVn regelt voor de gemeente de aanvragen, subsidieverlening en aflossing.

Met deze verordening wordt weer een flinke stap gezet in de verduurzaming van onze gemeente, gecombineerd met het feit dat de verenigingen een grote besparing op de kosten voor elektriciteit kunnen realiseren!

De fractie van Lokaal+,
Jan van Brummelen, Wim Quirijnen, Hans de Bont, Frans Eijkhout, Lucie Vermeulen en Jan Slenders.