Kieslijst Lokaal+, Mike Hofkens is onze lijsttrekker …

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari jl. is de kandidatenlijst Lokaal+ voor de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het betreft hier de eerste acht plaatsen op de lijst.

In navolging op eerdere berichten hebben de leden er voor gekozen bij de bepaling van de lijsttrekker te gaan voor een combinatie van verjonging en ervaring.

En dat is uitstekend gelukt!

Voor Lokaal+ wordt Mike Hofkens de lijsttrekker. Mike is 33 jaar, zelfstandig jurist en heeft voor Partij Samenwerking in de periode 2010 tot 2014 reeds deel uitgemaakt van de gemeenteraad.

Als lijsttrekker wordt Mike bijgestaan door personen die hun sporen in de gemeentelijke maatschappij en politiek ruimschoots hebben verdiend.

Diegenen die het achttal compleet maken zijn achtereenvolgens:
Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen, Cocky Bouwens, Leo Nelissen, Piet Damen en Jan van der Plas.

Over eventuele wethoudersposten is niets beslist. Wanneer Lokaal+ deel uit gaat maken van een volgende coalitie beschikken wij over voldoende geschikte kandidaten die, afhankelijk van de portefeuilles, in aanmerking komen.

De combinatie van Partij Samenwerking en Uw 3 Kernen vormt sinds maart 2017 Lokaal+, dé lokale partij die, van huis uit, de belangen van alle kernen tot haar verantwoordelijkheid rekent.

Met het achttal, dat de kieslijst aanvoert, worden de belangen van de gehele gemeente Geertruidenberg uitstekend behartigd.

Bron: Bestuur Lokaal+, Foto: Studio 27