Enkele punten uit ons verkiezingsprogramma.

Dit wil LOKAAL+ bereiken.

Zoals u op onze website (www.lokaalplus.com) kunt lezen, hebben wij geen verkiezingsprogramma van tientallen pagina’s.
Wij hebben ons programma beperkt tot hoofdzaken.
In de komende periode zijn die hoofdpunten ons doel om te bereiken in een coalitie.
In die coalitie zullen we een transparant, betrouwbaar en eerlijk beleid afspreken.

De punten die voor ons belangrijk zijn, lichten we hieronder toe.

LOKAAL+ gaat voor duurzaam, maar wel met verstand.
Wij willen geen grote windmolens, maar wij willen wel investeren in alternatieve energievormen. Wij denken daarbij aan zonnepanelen, waterenergie, heatpipes, warmtepompen e.d. De gemeente gaat zorgen voor goede en veelzijdige informatie daarover. Wij willen duurzaamheidsleningen met lage rente mogelijk maken. Ook brengen wij alle andere subsidie-mogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners.
LOKAAL+ wil dat de gemeente snel overgaat op energiezuinige straatverlichting met voldoende capaciteit. Zeker bij voetgangersoversteekplaatsen moet de verlichting optimaal zijn.

LOKAAL+ gaat voor goed wonen.
Wij willen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Daar hoort levensloopbestendig bouwen natuurlijk bij. Energieneutraal bouwen, verbouwen en aanpassen zijn voor ons een must. Hierdoor kunnen de woonlasten omlaag gebracht worden in plaats van dat ze stijgen.

Het onderhoud van de leefomgeving en met name het groen- en wegenonderhoud is erg belangrijk voor een goed leefklimaat. Samen met de inwoners moet de kwaliteit van het groen in onze gemeente omhoog.

LOKAAL+ wil dat er betaalbare huizen voor jongeren gebouwd worden. De startersleningen vinden wij belangrijk. In verband met duurzaamheid moet de gemeente goede afspraken maken met woning-corporaties over aanpassing van de bestaande woningen en streven naar “nul op de meter”.

LOKAAL+ gaat voor een veilig Geertruidenberg. Wij willen buurtpreventie onder begeleiding van de politie stimuleren. Er moet daarover goede informatie aanwezig zijn. Onze BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) zetten we in op tijden dat het nodig is.
Wij willen dat wijkagenten meer en beter zichtbaar zijn in de wijken. Om een onveilig gevoel bij onze inwoners weg te nemen gaan wij op sommige plaatsen een betere verlichting realiseren. Wij promoten cameratoezicht in de winkel- en uitgaansgebieden.

LOKAAL+ gaat in alle wijken 30 km-zones maken en snelheidsbeperkende maatregelen nemen.

LOKAAL+ is voorstander van het aanpassen van de verkeerssituatie op de parkeerplaatsen achter de bibliotheek. Doorgaand verkeer wordt daar moeilijk gemaakt. We gaan de knip in de Keizersdijk samen met ondernemers en bewoners evalueren.

Wilt u meer weten over LOKAAL+

Namens LOKAAL+,

Mike Hofkens, lijsttrekker.