Op deze pagina vindt u het  raadsprogramma van de gemeente Geertruidenberg. De gemeenteraad benoemt hierin de belangrijkste speerpunten voor de bestuursperiode 2018-2022. Het raadsprogramma is tot stand gekomen na raadpleging van zowel de inwoners als de politieke partijen van de gemeente. Centraal staan de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Het betreft een programma op hoofdlijnen dat wil uitnodigen tot maatwerk:

niet nee-denken maar meedenken“.

Het raadsprogramma is de basis voor het college om plannen nader uit te werken. Gemeenten bevinden zich in een maalstroom van ontwikkelingen. Steeds meer taken komen op de gemeente af. Tegelijkertijd willen inwoners op andere manieren meedenken en beslissen over onderwerpen van gemeentelijk beleid. De behoefte aan slagvaardig en efficiënt bestuur wordt groter. Deze opgave vraagt enerzijds om vernieuwing van het lokale bestuur en anderzijds om stabiliteit. Zij vormen de twee pijlers onder het raadsprogramma. Samen met Keerpunt ’74, Morgen!, CDA, VVD, SVP en D66 willen wij de komende periode werken in uw belang.  Het complete raadsprogramma vindt u hier :  Raadsprogramma