LOKAAL+ gaat positief verder

Lokaal+ is bij de verkiezingen als 2e grootste partij uit de bus gekomen. Dat was een verlies van twee zetels. Wij feliciteren Keerpunt 74 en het CDA met hun winst.

Keerpunt74 neemt nu het voortouw om te komen tot een coalitie. Wij willen als partij een positieve bijdrage blijven leveren aan de Geertruidenbergse politiek, waarbij we met alle partijen willen samenwerken.

Het bestuur van de partij is op zondag 25 maart afgetreden om anderen gelegenheid te geven met een frisse aanpak een echte eenheid te vormen tussen de voormalige Partij Samenwerking en Uw3Kernen. Cocky Bouwens blijft als interim-voorzitter de partij leiden.

Langs deze weg willen we de afgetreden bestuursleden bedanken voor het vele werk dat zij verzet hebben.

Cocky Bouwens heeft vervolgens gevolg gegeven aan het verzoek van een aantal partijleden om een bijeenkomst van de leden bij elkaar te roepen. Tijdens dat overleg hebben drie mensen zich opgegeven om samen met hem het interim-bestuur te gaan vormen. Dit zijn Bart van Strien, Jan Kievith en Jos van der Ven. De benoeming wordt officieel door de leden bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 9 april

Tijdens dit overleg zijn ook Bart van Strien, Cocky Bouwens, Frans Eijkhout en Wim Quirijnen aangewezen om namens Lokaal+ de onderhandelingen te voeren.

Op woensdag 28 maart hebben we afscheid genomen van fractievoorzitter Jan van Brummelen en raadsleden Hans de Bont, Lucie Vermeulen en Jan Slenders die tot nu toe voor Lokaal+ in de raad hebben gezeten.

We hebben hen bedankt voor het vele goede werk dat zij hebben gedaan in de afgelopen raadsperiode en we vertrouwen erop dat ze de huidige fractie zullen blijven ondersteunen. Jan van Brummelen werd overigens samen met Joop Heesters voor de vele jaren dat zij raadslid zijn geweest, onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Zij zijn beiden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Wij vinden dat beiden dat ten volle verdiend hebben.

Wilt u meer weten over Lokaal+ kijk dan op onze website: www.lokaalplus.com.

Namens bestuur en de fractie van Lokaal+,

Wim Quirijnen.