Lokaal+ maakt weer deel uit van de coalitie!

Lokaal+ neemt deel aan de formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Geertruidenberg. Op initiatief van Keerpunt’74 is gewerkt aan een concept raadsprogramma met daarin de doelstellingen voor de komende 4 tot 8 jaar. In dit programma, waaraan alle partijen een bijdrage kunnen leveren, zijn geen gedetailleerde afspraken vastgelegd, zoals in het verleden het […]

De laatste fase van de werkzaamheden aan de Keizersdijk start dinsdag 12 december met de aanleg van een zebrapad en aansluitend de realisatie van de verkeerskundige knip tussen Keizersdijk 19 en 25a. Lees meer: http://bit.ly/2iOia88

Wie steken er boven 't Fèrse #maaiveld uit? De eerste #faanten staan vanmiddag vanaf 13:00 uur in het #Fruithuisje in het spotlicht.

Load More...

VERKIEZINGSPROGRAMMA LOKAAL+ 2018-2022

MISSIE

Lokaal+ wil, als dé lokale partij, samen met de burgers uit onze kernen een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren.

Missie en visie

Hier staan wij voor:

Lokaal+ stelt de mens centraal.
Lokaal+ staat voor een goed klimaat voor sport, cultuur en onderwijs.
Lokaal+ staat voor goed wonen en aangenaam leven in de kernen en wijken.
Lokaal+ gaat voor een goed klimaat voor toerisme en (vrijetijds) economie.
Lokaal+ staat voor goede huisvesting voor iedereen.
Lokaal+ staat voor transparant en integer bestuur.

Natuurlijk wilt u meer weten, lees daarom hier waar we allemaal voor zorgen met deze speerpunten.