Lokaal+ maakt weer deel uit van de coalitie!

Lokaal+ neemt deel aan de formatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Geertruidenberg. Op initiatief van Keerpunt’74 is gewerkt aan een concept raadsprogramma met daarin de doelstellingen voor de komende 4 tot 8 jaar. In dit programma, waaraan alle partijen een bijdrage kunnen leveren, zijn geen gedetailleerde afspraken vastgelegd, zoals in het verleden het geval was.

    

Lokaal+ had twee kand    idaten voor een wethouderszetel, namelijk Bert van den Kieboom, de huidige wethouder en Mike Hofkens, die eerder raadslid was namens Partij Samenwerking. Tijdens de formatiebesprekingen is duidelijk geworden dat een nieuwe opzet is gewenst door de beoogde coalitie. In het belang van Lokaal+, de beoogde coalitie en van hemzelf heeft Bert van den Kieboom dan ook besloten geen zitting te nemen in het nieuwe college. Bert blijft lid van de gemeenteraad. Lokaal+ bedankt Bert voor zijn grote en enthousiaste inzet als wethouder en wenst hem heel veel succes toe in zijn nieuwe rol als raadslid.