Lokaal+ in de raad

In de raadsvergadering van donderdag 21 december zijn een aantal belangrijke zaken besproken. Met name de toekomst van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk en de problemen in Raamsdonk met het sluipverkeer stonden ter discussie. Voor Raamsdonk dus allebei onderwerpen die voor de leefbaarheid van Raamsdonk cruciaal zijn. Met betrekking tot het OMC stond de businesscase op […]

De laatste fase van de werkzaamheden aan de Keizersdijk start dinsdag 12 december met de aanleg van een zebrapad en aansluitend de realisatie van de verkeerskundige knip tussen Keizersdijk 19 en 25a. Lees meer: http://bit.ly/2iOia88

Wie steken er boven 't Fèrse #maaiveld uit? De eerste #faanten staan vanmiddag vanaf 13:00 uur in het #Fruithuisje in het spotlicht.

Load More...

VERKIEZINGSPROGRAMMA LOKAAL+ 2018-2022

MISSIE

Lokaal+ wil, als dé lokale partij, samen met de burgers uit onze kernen een veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving creëren.

Missie en visie

Hier staan wij voor:

Lokaal+ stelt de mens centraal.
Lokaal+ staat voor een goed klimaat voor sport, cultuur en onderwijs.
Lokaal+ staat voor goed wonen en aangenaam leven in de kernen en wijken.
Lokaal+ gaat voor een goed klimaat voor toerisme en (vrijetijds) economie.
Lokaal+ staat voor goede huisvesting voor iedereen.
Lokaal+ staat voor transparant en integer bestuur.

Natuurlijk wilt u meer weten, lees daarom hier waar we allemaal voor zorgen met deze speerpunten.